APL WMS je sistem za praćenje i upravljanje skladištem i zalihama u bilo kom preduzeću. Sistem je fleksibilan i može se integrisati sa bilo kojim ERP softverom koje preduzeće već poseduje. Velika pouzdanost pri uskladištenju robe, odlična kontrola i sistem za praćenje, povećavaju kvalitet bilo koje logističke operacije što doprinosi isporuku robe iz skladišta bez greški. Obezbeđuje maksimalnu transparentnost kao i visok nivo tačnosti informacije o stanju zaliha.


Rešenje se sastoji od sledećih modula:

Logistika magacina na serveru
Modul na mobilnom uređaju


Osobine APL WMS-a
• Podela skladišta na sekcije i lokacije. • Automatsko kreiranje lokacija iz sistema.
• Generisanje I štampanje barkoda lokacija. • Generisanje I štampanje internih barkodova.
• Upravljanje stanjem robe po vrsti, količini i lokaciji. • Sledljivost artikla do mesta isporuke.
• Monitoring rokova upotrebe za svaki artikal. • Popis po lotovima.
• Merenje učinka svih radnika u skladištu. • Izveštaji sa različitim filterima.
Poslovi koji se izvršavaju na mobilnom uređaju:

• Nalog za prijem (količinska provera za sve naloge ulaza).
• Nalog za smeštanje robe po lokacijama u magacinu.
• Nalog za izdavanje robe iz magacina.
• Nalog za preseljenje robe sa jedne na drugu lokaciju.
• Nalog za proveru stanja po lokaciji ili šifri roba.
• Nalog za popis.
• Nalog za prikupljanje barkoda (za artikle koji nemaju definisan barkod u bazi).
Integrisanost sa APL-ERP sistemom

APL WMS je u potpunosti integrisan sa programom za materijalnu evidenciju I fakturisanje. Svi podaci iz WMS sistema su odmah raspoloživi na APL ERP sistemu, I obrnuto. Nije potreban nikakav dodatni interfejs. Postoji alat za svakodnevno slaganje skladišta I materijalnih evidencija.


Ostvareni rezultati:

• Ubrzanje protoka robe kroz skladište.
• Povećanje stepena tačnosti isporučene robe.
• Smanjuje skladišni prostor za smeštanje zaliha.
• Smanjuje administrativni rad sa dokmentacijom.
• Smanjuje potrebnu količinu papira za rad.
• Smanjuje troškove prijema i isporuke.
• Smanjuje vreme čekanja.
• Olakšava pronalaženje najbolje pozicije robe u skladištu.
• Omogućava efikasno formiranje isporuka.
• Povećava produktivnost.
• Merenje učinka svih radnika u skladištu.


Korišćene tenologije

Rešenje je uradjeno korišćenjem najnovijih softverskih proizvoda firme Microsoft. Baza podataka je Microsoft SQL Server 2005/2008/2012 Express ( besplatna verzija do 2GB podataka ) a operativni sistem Windows 2003/2008/2012 Server ili Windows XP/vista/7/8, klijent programi su uradjeni korišćenjem Microsoft .NET tehnologije kao i korišćenjem Delphi razvojnog okruženja.


Minimalni hardverski zahtevi

Arhitekturu celokupne Vaše mreže treba da čini server na kojem se nalazi operativni sistem, baza podataka, izvršni programi i odgovarajuči broj lokalnih radnih stanica. Snaga glavnog računara zavisi od broja radnih stanica i količine podataka.
Potreban je sledeći minimalni hardver i sistemski softver:
- Server sa min 2 GB memorije i 500 GB diska, Microsoft Windows 2003 Server i Microsoft SQL 2005 express.
- Kao radne stanice mogu se koristiti svi umreženi računari na kojima je instaliran Windows XP i min 1GB RAM.
- Neprekidno napajanje za Server.
- Laserski printer.