Rešenje SMS Popust je vrsta loyality softvera kod koga se kupac identifikuje preko svog mobilnog telefona. Kupac sada ne mora da nosi posebnu karticu sa sobom, koju može lako da zaboravi ili izgubi, već samo svoj mobilni telefon koji je uvek uz njega.

Popust se može dodeliti svakom kupcu ponaosob, ili se kupci mogu rasporediti u grupe (poslovni partner, zaposleni, dobar kupac..) i svakoj grupi dati određeni popust.

Kako kupac dolazi do popusta:

  • Kupac prilikom plaćanja na kasi kaže prodavcu da ima SMS popust i izdiktira mu broj svog mobilnog telefona
  • Prodavac unosi broj koji mu je kupac rekao i klikom na dugme program generiše kod koji se automatski šalje na mobilni telefon kupca(prodavac ne vidi kod).
  • Kupac prima SMS i diktira prodavcu kod iz poruke
  • Prodavac unosi kod i ako se poklapa sa prethodno generisanim program obračunava popust kupcu
Za svakog kupca ili grupu se mogu postaviti različita ograničenja (gornja granica vrednosti robe ,broj datih popusta za mesec dana..). Program generiše menadžmentu veliki broj izveštaja po svim parametrima (od/do datuma, po kupcu/grupi, artiklu, itd..).

Rešenje SMS Popust je modul našeg rešenja APL POS, ali takođe možemo kreirati interfejs sa Vašim postojećim softverom za maloprodaju.