Program APL PS (Poslovanje Servisa) predviđen je za praćenje poslovanja dela preduzeća koji se bavi servisiranjem raznih vrsta uređaja.

Sadrži sve faze servisiranja:

  • Prijem na servis
  • Lansiranje radnog naloga
  • Praćenje samog izvršavanja servisa
  • Evidencija izvršenih usluga i potrošenog materijala
  • Slanje predračuna
  • Otpremu sa servisa
  • Fakturisanje
Rešenje je povezano sa drugim delovima našeg softverskog poslovnog sistema, što znaci da se mogu videti kartice komintenata iz ERP sistema, mogu da se šalju nalozi za trebovanje delova ili materijala, kao i fakturisanje delova i usluga. Evidencija serijskih brojeva uređaja koji dolaze na servisiranje omogućuje praćenje kartice servisa i povezivanje ovog dela informacionog sistema sa delom prodaje uređaja (u okviru kojeg se takođe evidentiraju serijski brojevi), radi sticanja kompletne slike o poslovanju službe prodaje i servisa.


Za detaljne informacije o rešenju, kontaktirajte nas.