Kvalitetna podrška sa brzim odzivom povećava efikasnost i brzinu rada poslovno-informacionog sistema. Preduzeće APL-Line nudi svojim korisnicima upravo takvu vrstu podrške.

Korisnicima usluga kompanije APL-Line na raspolaganju su sledeći vidovi podrške:

  • Podrška na terenu (u preduzeću korisnika)
  • Podrška putem direktnog pristupa računaru korisnika
  • Telefonska podrška
  • Podrška putem elektronske pošte
Podrška korisnicima zavisi od ranije ugovorenog održavanja sistema, koje korisnik dogovara sa partnerom i definiše međusobna prava i obaveze odgovarajućim ugovorom.