Da bi u Vašem svakodnevnom radu efikasno koristili naša rešenja, poželjno je da poznajete sve mogućnosti koje Vam ona nude.


Obuka korisnika predstavlja direktan rad sa korisnicima. Započinje uvodnim predavanjima o samom programu. Takođe obuhvata osnove rada u programu. Zatim se kroz dalju obuku radi sa pojedinačnim grupama korisnika, odnosno specijalizovanim segmentima programa. Cilj obuke je naučiti korisnika da što kvalitetnije i efikasnije obavlja svoj posao koristeći naša rešenja.