Robno poslovanje

Opis modula

Modul robnog poslovanja obuhvata kompletno vođenje zaliha roba sa nabavkom, otpremom, fakturisanjem i praćenjem realizacije po različitim kategorijama.

Osnovne funkcije modula
• Devizna i dinarska kalkulacija ulaza sa svim vrstama troškova (dinarski, devizni).
• Zaduženje po nabavnim cenama.
• Vodjenje zaliha po prosečnim nabavnim cenama.
• Definisanje i održavanje veleprodajnog I maloprodajnog cenovnika.
• Skladištenje robe u više magacina.
• Ugovaranje prodaje.
• Kreiranje ponuda i profaktura.
• Formiranje naloga za otpremu kupcima, komisionima ili sopstvenoj maloprodaji.
• Otprema robe I rezervnih delova kupcima I servisima.
• Praćenje izvršenja obaveza prema kupcima.
• Štampanje svih neophodnih dokumenata (ulazna kalkulacija, prijemnica, interni prenos,otpremnice, reversi, fakture, odobrenja,).
• Obrada periodičnih i godišnjih popisa.
• Veza sa knjigovodstvom, automatsko formiranje naloga za glavnu knjigu o prometu roba.
Izveštaji koji se dobijaju iz modula
• Katalozi matičnih podataka
• Asortimani i cenovnici roba po vrstama, sezonama, kolekcijama i proizvođačima.
• Količinska i vrednosna stanja zaliha u svakom trenutku
• Kartice artikala
• Realizacije ugovora i profaktura
• Relaizacija dnevna i periodična po artiklima, vrstama artikala,komercijalistima i kupcima
• Ostvarena razlika u ceni u periodu po artiklima, komercijalistim i kupcima
• Knjiga izlaznih faktura
• KEPU izveštaj
• Popisi i rezultati popisa
Download PDF File