Plate i Kadrovska evidencija

Opis modula

Obračun Plata obuhvata evidenciju svih radnih učinaka i obračun Plata po trenutno važečim zakonskim propisima sa formiranjem svih neophodnih izveštaja .

Osnovne funkcije modula
• Održavanje matičnih podataka (zaposleni, vrste zarada, vrste poreza i doprinosa, parametri za obračun, opštine, organizacione jedinice, lokacije, obustave).
• Unos i provera podataka za obračun.
• Obračun po svim osnovama (redovan rad, porodilje, invalidi,beneficirani rad).
• Obračun za sve radnike ili pojedinačno.
• Obračun po važećim propisima.
• Više obračuna za jedan mesec po različitim metodama.
• Generisanje svih neophodnh izveštaja ( OPJ, OD, isplatne liste, obračunski list, rekapitulacije).
• Formiranje svih neophodnih virmana za isplatu radnicima, za doprinose, poreze i obustave ili formairanje naloga za plaćanje i njihov prenos.
• Formiranje M4 obrasca na disketi po pravilima za Srbiju i Vojvodinu.
• Troškovi plata po mestima troška.
• Štampanje rešenja za godišnje odmore i ostale vrste odsutnosti.
Download PDF File