Osnovna sredstva

Opis modula

Obračun Osnovnih sredstava obuhvata evidenciju i sve neophodne obračune amortizacije, poreske amortizacije i revalorizacije Osnovnih sredstava.

Osnovne funkcije modula
• Evidencija Osnovnih sredstava po lokacijama.
• Periodični obračuni Amortizacije i revalorizacije.
• Godišnji obračun Poreske amortizacije.
• Štampanje svih neophodnih dokumenata.
• Obrada periodičnih i godišnjih popisa.
Izveštaji koji se dobijaju iz modula
• Katalozi matičnih podataka.
• Izveštaji o obračunima po kontima, organizacionim jedinicama.
• Kartica osnovnog sredstva.
• Popisi osnovnih sredstava.
Download PDF File