Glavna knjiga i Finansijsko poslovanje

Opis modula

Modul Glavna knjiga i Finansijsko poslovanje obuhvata vodjenje glavne knjige u dinarima i devizama sa evidencijom analitika partnera, radnika, banaka, poreza, obradu izvoda banke, obradu svih vrsta blagajni I kompletno vodjenje PDV. Knigovodstveni nalozi se automatski formiraju iz svih ostalih modula. Čitavo poslovanje preduzeća se vodi sem po organizacionim delovima preduzeća I po mestima troška, bilo da su to objekti ili pojedinačni ugovori sa komitentima ili interna mesta troškova.

Osnovne funkcije modula
• Unos i održavanje knjige finansijskih naloga.
• Unos i održavanje stavki naloga.
• Knjiženje naloga.
• Povezivnje stavki partnera (po broju dokumenta ili automatski po ročnosti).
• Automatska obrada dinarskih izvoda banke.
• Evidencija svih ulaznih faktura.
• Vodjenje i obrada Blagajni.
• Automatsko formiranje i preuzimanje svih naloga fakturisanja.
• Evidencija i obračun kompletnog PDV
Izveštaji koji se dobijaju iz modula
• Analitičke kartice (za zadati vremenski period, za sve ili samo za odredjene stavke zatvorene otvorene, za sva ili samo za odredjena konta).
• Automatski povez u zavisnosti od vrste poslovnog dogadjaja i načina povezivanja (po broju dokumenta po šifri partnera).
• Izveštaj o nenaplaćenim potraživanjima.
• Kartice prometa po partnerima.
• Kartice prometa po partnerima.
• Obračun kamata.
• Bruto bilans, zaključni list.
• Obračun prihoda i rashoda po obračunskim jedinicama.
• Automatsko zatvaranje obračunske godine i prenos početnog stanja i otvorenih stavki u narednu godinu.
• Analitike svih troskova i prihoda u valutama.
• Evidencija svih potraživanja i obaveza u periodu po ročnosti dospeća.
• Anaiza troškova po vrsti i mestu troška.
• Sve neophodne knjige i obračuni za PDV.
• Bilansi stanja I bilansi uspeha.
• Obračun prihoda I troškova po mestima troška
Download PDF File