Fakturisanje usluga

Opis modula

Modul fakturisanja usluga omogućuje formiranje profaktura i faktura za komitente po ugovorima. Omogućeno je dinarsko i devizno fakturisanje. Formiranje faktura se radi u komercijali a u likvidaturi se vrši provera i aurtomatsko knjiženje faktura u finansijskom poslovanju i u PDV.

Osnovne funkcije modula
• Evidencija ugovora.
• Generisanje profaktura.
• Generisnaje faktura sa ili bez propfakture.
• Devizna faktura.
• Povezivanje faktura i avansnih uplata.
• Automatko formiranje naloga za glavnu knjigu I PDV.
Download PDF File